Sie befinden sich hierKampfstile Japans

Kampfstile Japans


Hier finden sie eine Auflistung aller Kampfstile aus Japan.

A (1) | B (2) | D (2) | G (2) | H (1) | I (1) | J (3) | K (6) | N (4) | P (1) | S (7) | T (5) | W (1) | Y (2)
KampfstilSortiericon Begründer Herkunft
Aikido Ueshiba, Morihei
Bojutsu ?
Bujinkan Budo Taijutsu Masaaki Hatsumi
Daito Ryu Aiki Jiu Jutsu Yoshimitsu Minamoto
Daito-ryu Aiki-jujutsu Seiwa
Genbukan Shoto Tanemura
Goshin Jiu Jitsu ?
Hakko Ryu Okuyama Ryuho
Iaido Hayashizaki Jinsuke Shigenobu
Jinenkan Fumio Manaka
Jiu Jitsu ?
Judo Jigoro Kano
Karate ?
Kendo Naganuma Sirozaemon Kunisato
Kenjutsu ?
Kenpo Kai Tawada Ishizaka
Kyudo ?
Kyukushin Karate Masutatsu Oyama
Nakamura Ryu Nakamura Taizaburo
Nanbudo Yoshinao Nanbu
Ninjutsu En No Gyoja
Nippon Kempo Muneumui Sawayama
Puroresu ?
Shindo Yoshin Ryu Katsunosuke Matsuoka
Shintaido Hiroyuki Aoki
Shootfighting Caesar Takeshi
Shorinji Kempo Doshin So
Shukokai Karate Chojiro Tani
Shuriken Jutsu ?
Sumo ?
Taido Seiken Shukumine
Taiho Jutsu ?
Tenshin Shoden Katori Ryu Iisaza Lenao
Toyama Ryu Nakayama Hakudo
Toyama Ryu Nakayama Hakudo
Wado Ryu Karate Hironori Otsuka

Lexikon Trivia

304 Kampfstile gelistet


aus 47 Ländern
von 147 Begründern

ohne Waffen: 171
optionale Waffen: 90
nur mit Waffen: 43


innere: 33
äußere: 114
Kampfsport: 157